Regnskab

 

 

 

 

 

 

Brædstrup Bridgeklub

Resultatopgørelse for året 1. april 2016 til 31. marts 2017

 

Indtægter:

Kontingenter                                 8.700,00

Sommerbridge                              3.840,00

Amerikansk Lotteri                      1.995,50

Venskabsturnering                    16.950,00

­­­­­­­Gave fra Velux Fonden             20.650.00

Indtægter i alt                            52.135,50

 

Udgifter:

Præmier                                      5.421,44

Lotteri                                          1.939.25

Hjemmeside                                  930,00

Blomster og gaver                        950,00

Vinkøb til sommerbridge         2.260,00

Kopipapir, materialer                1.496,95

Kaffe m.m. til gæster                    635,00

Mad til venskabsturnering     17.100,00

Løn til Flemming venskabst.     1.500,00

Gevinster til venskabst.             1.140,00

Bridge Mate                              21.850,00   

Printer m.m Bridge Mate          5.183,00

Udgifter i alt                              60.405,64

 

Primo beholdning i banken          15,604,80

Årets underskud                              8.270,14

Ultimo beholdning i banken          7.334,66

 

 

Jeg har d.d. gennemgået regnskabet og sammenholdt bilagene med bogføringen og fundet disse i overensstemmelse med hinanden.

 

Bankbeholdningen har jeg afstemt med kontoudtog.

 

Brædstrup den

 

Doris Rasmussen                                                                                                                      Anne Marie Westermann

Revisor                                                                                                                                       Kasserer

 

 


Resultatopgørelse 1/ 4 2013 – 31/3 2014.

Indtægter                   2013/14                      2012/13                      Budget

Kontingenter                     9.800                                   9.600                                     9.600
Lotteri                                1.778                                   1.800                                     1.800
Sommerbridge                  8.100                                   5.820                                     6.000
Arrangementer                        0                                          0                                            0        

Indtægter I alt                 19.678                                  17.220                                 17.400          

 

Udgifter

Præmier                             4.622                                   6.318                                     5.000
Materialer                         2.343                                   1.167                                     2.000
Lotteri                                1.625                                   1.789                                     1.800
Sommerbridge                   6.431                                   4.092                                    4.000
Arrangementer                  2.200                                   1.320                                    2.000
Gaver/blomster                 1.389                                       842                                    1.000
Diverse + gebyr                    466                                      286                                       400
Annoncer                              800                                    1.320                                    1.000

Udgifter I alt                   19.876                                  17.134                                  17.200

 Resultat:
Indtægter – udgifter     kr.  - 198                              -__ 86_                                      200

 

Formue: Beholdning primo                kr. 18.465,02
                  Årets overskud                     -     -  197,99
                  Indestående i Jyske Bank  kr. 18.267,03

 

Regnskab revideret. Beholdning kontrolleret. Alt fundet i orden.

Brædstrup den

 

Solveig Winther Pedersen                                                                 Doris Rasmussen
Revisor                                                                                                Kasserer