Okuneff
  
Okuneff  

Okuneff spørger om hold i fjendens farve, for at høre om man kan spille UT.

 


 

Formål:

- At få undersøgt om man kan spille UT

  

Forudsætning:

-  At både du og makker har meldt med hver sin farve

-  At modparten har meldt ind

-  At man har kontrol i de øvrige 3 farver

  

Der meldes:

Modpartens farve

 

Nogle gange har man point til udgang, men man har ikke fundet fit i nogen farve. Modparten har meldt en farve ind, og man er derfor ikke sikker på at man kan spille UT, uden at fjenden tager for mange stik.

Hvis man ikke selv har hold i farven,  kan man ikke selv melde UT, så det ville være rart at høre makker om han har.

 

Her kommer Okuneff konventionen ind. Den er opkaldt efter den spiller der fandt på den i sin tid. Okuneff går i alt sin enkelthed ud på at melde modpartens farve, hvorefter makker kan melde UT hvis han har hold i fjendens farve.

Hvis makker ikke har hold i fjendens farve, melder han noget andet end UT, og så ved man at man skal spille trumf i stedet.

 

Et eks.

 

 

NORD

♠ E K 8 5 2

♥ K B 7

♦ D B 6 2

♣ D

 

 

 

 

ØST

♠ B 10 7

♥ E D 10 4 2

♦ 10 4

♣ 8 6 4

 

VEST

♠ 9 4 3

♥ 9 6

♦ E 8 7 6 3

♣ B 5 3 2

 

SYD

♠ D 6

♥ 8 5 3

♦ K 9 5

♣ E K 10 9 7

 

                     

NORD

ØST

SYD

VEST

1♠

Pas

2♣

2♥

3♦

Pas

?

 

Nord har meldt 1♠ og Syd 2♣. Vest har meldt ind med 2♥, og Nord melder nu 3♦. Hvad skal Syd gøre? Der er sandsynligvis point nok til udgang, men hvilken?

Syd har kun 2♠ og 3♦, og Nord vil ikke støtte i ♣, så der virker ikke til at være fit i nogen farve. at genmelde klørene vil være lidt en overdrivelse når der kun er en 5-farve. Men Syd kan heller ikke melde 3UT, når der slet ikke er hold i hjerter. Hvad gør man så?

 

Man spørger selvfølgeligt makker om han har hold i hjerter.

 

Syd melder nu 3♥ - ikke for at vise en hjerterfarve, for i så fald kunne han jo bare selv melde 3UT – men for at spørge makker om der er hold i fjendens farve.

 

Nord skal naturligvis huske at banke 3♥, for det er jo ikke en naturlig melding og betyder ikke at syd har ♥.

 

Nord sidder med K B 7, bagpå Vest, så det må kunne klare hvert fald en omgang i farven, og sikkert to. Så Nord melder 3UT, og det bliver kontrakten.

 

 

Vi bytter lige lidt om på kortene:

 

 

Et eks.

 

 

NORD

♠ E K 8 5 2

♥ B   

♦ D B 6 2

♣ K D 2

 

 

 

 

ØST

♠ B 10 7

♥ E D 10 4 2

♦ 10 4

♣ 8 6 4

 

VEST

♠ 9 4 3

♥ K 9 7 6  

♦E 8 7 3

♣ 5 3

 

SYD

♠ D 6

♥ 8 5 3

♦ K 9 5

♣ E B 10 9 7

 

 

Når Syd nu melder 3♥, kan Nord ikke melde 3UT. Denne gang er der bestemt ikke hold i fjendens farve. Derfor må Nord melde noget andet – for pas må han naturligvis heller ikke sige. Nord-Syd skal jo ikke spille 3♥!

Så enten kan Nord melde 3♠ - af nød – men i dette tilfælde bør Nord støtte makkers ♣. Syd har vist 5-farve og point nok til at spørge om vi skal i 3UT, så der må være basis for at spille udgang i ♣. Derfor melder Nord 5♣.
 
 
Svar på Okuneff:
 
Ja, jeg har hold i fjendens farve: 
Meld UT
Nej, jeg har IKKE hold i fjendens farve:
Genmeld din egen farve eller støt makker ved at gå forbi 3UT. At genmelde sin egen farve viser altså ikke nødvendigvis ekstra længde i farven, men kun at man ikke har hold i fjendens farve.
  
 
 
Udvidet Okuneff: At spørge om medhold
Nogle gange kan det være svært at vare på om man har hold i fjendens farve - man kan f.eks. sidde med D 10 5. Man har noget i farven, men ikke helt nok til at kalde det et solidt hold, så man kan sikre at 3UT vinder. Man  kan hverken svare Ja eller Nej til spørgsmålet fra makker.
Derfor kan det være rart at spørge makker tilbage, om han også har lidt hold i farven, så man tilsammen kan sikre kontrakten mod et angreb i fjendens farve.
  
Det gør man ved at melde ny farve, eller melde makkers farve under 3UT.
Hvis man melder en ny farve, som man ikke selv har meldt indtil nu, eller melder makkers farve uden at passere 3UT, så betyder det at man har lidt hold i fjendens farve, men at makker også skal have lidt for at vi kan spille UT.
 
Makker kan nu melde UT hvis han også sidder med en honnør. Det kunne eks. være B 9 4 over dine D 10 5. Så har I tilsammen nok til at sikre at fjenden kun kan tage Es og Konge inden I kommer til.
 
Hvis makker ikke har medhold i fjendes farve, melder han alt andet end UT, og så ved I at I skal spille en trumfkontrakt i stedet.
 
Hvis du derimod passerer 3UT efter at makker har spurgt med Okuneff, så benægter du dels hold i fjendes farve og viser en reel støtte til makkers farve. Som i eksemplet ovenfor hvor Nord melder 5♣.
 
Ved at passere 3UT bortfalder Okuneff altså, fordi der ikke er meget idé i at spørge om medhold, når  vi alligevel har passeret 3UT.
 
Udvidet Okuneff hvor man spørger om medhold kan godt virke lidt kompliceret, men hvis man holder sig til grundreglerne er det egentligt simpelt nok.
Man kan dog vælge at droppe Udvidet Okuneff. I så fald viser alle andre meldinger end UT som svar på Okuneff at man ikke har hold i fjendens farve.