Kontingent

       


KONTINGENT: Kr. 300,- Årligt for aktive medlemmer betales primo oktober

KONTINGENT: Kr. 150,- Årligt for passive medlemmer betales primo oktober

KONTINGENT til Dansk Bridge-forbund: Betales 321,- kr. primo februar 2020 

KAN INDBETALES PÅ KONTO
Obs. Vi har skiftet bank til Sparekassen Kronjylland
Reg.nr. 6128 kontonr. 0010139376.
 
HUSK  NAVN  v. INDBETALING.