Negativ dobling
NEGATIV DOBLING
En dobling til de umeldte farver

Formål:
- At få vist en god hånd som ikke med fordel kan meldes på anden måde
- At få vist manglende tilpasning til makkers farve
- At få vist korthed / svaghed i fjendens farve
- At få vist at man har de 2 andre, umeldte farver
  
Forudsætning:
- At både makker og modparten har meldt præcis én farve hver
- At man har præcist 4 kort i de umeldte farver, hvertfald majorfarver (man kan godt have 5-farve i minorfarven).
  
Der meldes:
Dobling
 
Din makker har åbnet med 1♦ og næste hånd melder 1♠ ind. Hvad melder du på denne hånd?
10 8
E K 10 9
8 7 4
D B 9 2
 
 
Du sidder med 10 point og der er vel ikke tvivl om at du skal melde noget, men hvad?
  
Svarmuligheder:

1.

1 ut

Forbudt, da du ikke har sparhold.

2.

2 ♣

Det er en 4-farve, og da du har over 10 point må du gerne melde ny farve på 2-trinnet, meeen....er der ikke en bedre løsning?

3.

2 ♦

Det er ikke smart at støtte sin makker på en dårlig 3-farve.

4.

2 ♥

4-farver meldes fra neden, så hvis du melder 2♥ viser du i praksis en 5-farve som du ikke har

5.

2 ♠

Meldingen vil spørge om makker har hold i ♠ fordi man søger at spille 3UT. Det har du ikke styrke til, da makker måske kun har 12 point og du derved tvinger ham til at melde for højt.

 
 
Den eneste lovlige melding er altså 2♣. Men problemet er dels at din farve ikke er særligt god, og dels at du heller ikke får vist at du også har 4-farve i hjerter.
Det er ofte en god idé at spille en majorkontrakt fremfor en minorkontrakt, de majorfarver giver 10 point mere pr.stik.
Du risikerer med meldingen 2♣ at I aldrig finder en evt. tilpasning i ♥. Hvis makker har åbnet på 12 point, kan han være nødsaget til at genmelde sin ruderfarve af mangel på bedre, også selvom han har 4 farve i hjerter ved siden af - for ikke at vise større styrke end han har.
Hvis åbner kun har 12 point vil 2♥ presse meldingerne op på 3-trinnet og det kan gå helt galt. Og hvis du melder 2♥ nu vil det være dig der presser meldingerne op hvor de måske ikke kan bære. 
 
Forestil dig at din hånd i stedet så sådan ud:
6 5 4 3
E 3
D 5
K B 5 3 2
 
 
Hvis makker nu melder 2♥ ovenpå din 2♣ har du et problem!
Du kan ikke støtte makker i hverken hjerter eller ruder. Du kan ikke melde UT, selvom du har 4 kort i spar - de er simpelthen for dårlige. Du er nødt til at genmelde til 3♣ på din hullede 5-farve. Men makker kan jo være renonce i klør! Hvis makker kun har 12 point kommer I næsten uundgåeligt galt afsted uanset hvad du gør nu. 
Derfor skal makker have en god hånd for at presse dig til at melde en gang mere nu - de kort og de point som du ikke har må han selv stå inde for, hvis han presser dig til at melde mere.
 
Når man går forbi både sin egen og makkers farve på 2-trinnet (♥ er højere end både ♣ og ♦) kaldes det en revers melding eller en 3-trinspresser, og det kræver at man har ekstra styrke som åbner (minium 15 point), fordi man derved tvinger makker til at melde højere end han måske har kort til.
  
Så hvordan kan du vise makker at du både har 4-farve i ♣ og i ♥?
Og samtidigt fortælle makker at du ikke har speciel god støtte til hans farve?
Og at du ikke har hold i fjendens farve?
Og samtidigt holde meldingerne på et niveau hvor I kan bunde?
  
Det kan du ved at doble. Denne dobling kaldes en negativ dobling fordi den først og fremmest afviser de 2 meldte farver. Den siger altså noget negativt om de farver der er meldt.
Ved at afvise de 2 meldte farver, lover du omvendt (underforstået) at du har de 2 andre farver.
Du lover også at du ikke har 5-farve i nogen af farverne (hvertfald ikke i ♥) - for så kunne du naturligvis bare have meldt 2♥ direkte. Det er vigtigt at få vist 5-farver i major, så makker evt. kan støtte på en 3-farve. Det er knapt så vigtigt i minorfarver, da de som nævnt er mindre attraktive.
  
Hvis man bruger negativ dobling viser man altså præcis 4 kort i de umeldte majorfarver.
Hvis man har en 5-farve i major melder man farven direkte i stedet. Så kan makker nemlig om nødvendigt støtte med kun en 3-farve.
  
Denne simple melding - en dobling - giver altså din makker en række informationer på én gang, og giver ham mulighed for at vælge mellem den af de 2 farver der passer bedst til hans hånd. Hvis han ikke har tilpasning til nogle af dine farver har han naturligvis lov til at genmelde sin egen farve -  eller melde UT hvis han har hold i fjendens farve - nu ved han jo at du kan holde de 2 farver han ikke selv har. Han kan også overmelde i fjendens farve - for at spørge om du skulle have et stort honnørkort i farven, så I kan spille sans (se Okuneff).
  
Alle disse informationer og alle disse muligheder får makker serveret ved en negativ dobling uden at du overhovedet har brugt meldeplads. I kan stadigt stoppe meldingerne på 2-trinnet hvis I ikke har mere end minimumsstyrke tilsammen - men I kan også meget nemmere finde en god fit, hvis modparten skulle finde på at spærremelde og derved tage meldepladsen fra Jer.
  
Hvis meldingerne er gået 1♦ - 1♠ - DBL - 3♠ (indmelderens makker kan sidde med en langfarve i ♠ og springer derfor til 3♠) kan det blive meget svært at finde ud af om I skal melde videre  - og hvad I i så fald skal melde.
Men med den negative dobling ved åbner nu at du har præcist 4-farve i ♥, og hvis han også har en 4-farve ♥ og en god hånd, kan han trygt melde 4♥ uden at frygte at blive strafdoblet fordi farven sidder hårdt imod og makker måske kun har 1 eller 2 kort i ♥. Hvis du i stedet havde meldt 2♣ ville det derimod være meget svært for makker at vide om han skulle passe, doble eller melde 4♥ - ja, at melde 4♥ på en 4-farve her ville være næsten hul i hovedet, eftersom du ikke har vist nogetsomhelst i den farve.
  
En negativ dobling kan altså både være effektiv på stærke hænder og knapt så stærke hænder. Den er billig, og viser på 1 gang din hånd temmeligt præcist og giver derved din makker gode muligheder for at planlægge det videre meldeforløb. Hvordan makker svarer når du har afgivet en negativ dobling, kan du læse lidt mere om nederst på siden.
  
Normalt kræves det at man har mindst 8-9 point når makker har åbnet og man negativ dobler. Med færre point har man lov at passe, hvis fjenden har meldt ind.  Men man kan også bruge negativ dobling med lidt færre point.
  
Variation af negativ dobling
Det er ofte at man med vores almindelige system ikke kan melde alle hænder lige godt. Heldigvis er der mange forskellige konventioner der tager højde for de problemer. Ét af de oftest forekommende problemer er at fjenden melder ind og forstyrrer så man ikke kan få meldt sin farve uden at skulle lyve om sine Honnørpoint. Men heldigvis er der også råd for den slags situationer. En ganske udmærket løsning vil være at indføre den konvention der hedder Negativ Dobling. Prøv at se på dette problem:
 

Din makker har åbnet med 1♦ og næste hånd melder 1♠ ind. Hvad melder du på denne hånd?

10 8
K D 10 9 5
8 7 4
D 4 2
 
 

Svarmuligheder:

1.

1 ut

Forbudt, da du ikke har sparhold.

2.

2 ♣

Farven er slet ikke meldbar da der mindst skal være 4 kort i farven.

3.

2 ♦

Det er ikke smart at støtte sin makker på en dårlig 3-farve.

4.

2 ♥

Alt for få point.

5.

2 ♠

Meldingen vil spørge om makker har hold i ♠ fordi man søger at spille 3 ut. Det har du slet ikke styrke til!

6.

Pas

Dette er nok den mest almindelige melding, hvis man ikke spiller med den negative dobling, men desværre får man så heller ikke vist sin makker at man sidder med en rimelig hjerterfarve. Så Nej, heller ikke denne melding duer.

 
 
Men hvor tit strafdobler man fjenden på 1-trinnet? Det er meget sjældent, så i stedet for kan man bruge doblingen til at vise sin makker at man sidder med den anden majorfarve. Denne dobling bliver kaldt Den negative dobling.

En negativ dobling viser mindst 4 kort i umeldte majorfarver og mindst 6 honnørpoint. Med hensyn til de umeldte minorfarver, plejer man at aftale at man mindst har 3 kort i de umeldte minorfarver. Men ønsker man en anden aftale, kan man bare vedtage det.

Det mest almindelige er at man fokuserer på majorfarvene med vores negative dobling. Så hvis man bruger denne konvention bliver problemet fra eksemplet lige pludseligt ikke noget problem! Vi dobler bare for at fortælle makker at vi sidder med mindst 4 kort i hjerter, og med mindst 3 kort i ruder.

 
Her er mulighederne når makker åbner med 1 klør og næste hånd melder ind på 1-trinnet:

1 ♣- 1 ♦- Dbl.:

Mindst 4-4 i major og mindst 6 HP.

1 ♣- 1 ♦- 1 ♥/1 ♠:

Mindst 4-farve, men ikke 4 kort i den anden majorfarve, og mindst 6 HP.

1 ♣- 1 ♥  - Dbl.:

Præcis 4-farve i ♠, mindst 3 kort i ruder, og mindst 6 HP. Hvis du melder 1 ♠ viser du mindst 5-farve!

1 ♣- 1 ♠  - Dbl.:

Mindst 4-farve i ♥,  mindst 3 kort i ruder, og mindst 6 HP. Hvis du melder 2 ♥viser du mindst 5-farve og mindst 10 HP.

 
 
Meldingen 1 ut. viser stadig 6/9 HP. og hold i den indmeldte farve.

Alle meldinger på 2-trinnet betyder det samme som hvis der ikke var meldt ind.

 
Bemærk:  hvis meldingerne er gået 1♣- 1♦  eller 1♦- 2♣ (der er altså kun meldt minorfarver) bortfalder reglen om at en negativ dobling viser præcist 4-farve i umeldt majorfarve. Du kan sagtens sidde med 4♠ og 5♥ - eller måske 5 kort i begge farver -og relativt få point. Det kan være svært at få vist at du har begge majorfarver, specielt hvis du har en pointsvar hånd - men derfor kan det der alligevel godt være fin tilpasning til makkers hånd, og så er det vigtigt at få vist dette mens tid er. Hvis du begynder at melde farverne en ad gangen, kan du hurtigt komme til at love flere point end du har, og derved presse makker op i en kontrakt der ikke kan bære.
Ved at negativt doble viser du bare makker at du har begge majorfarver, så han selv kan vælge - og hvis der så måske skulle vise sig at være en ekstra trumf mere end lovet gør næppe noget, nærmere tværtimod!
 
 

Åbners svar på den negative dobling:

1.

Makker kan genmelde sin egen farve. Husk at den ikke nødvendigvis behøver at være længere end først antaget! Makker har måske ikke andre muligheder.

2.

Makker kan melde sans (med hold i fjendens farve)

3.

Makker kan støtte din eller dine "viste" farver. En majorfarve kan til nød støttes på en 3-farve. 

4. Makker kan overmelde i fjendens farve for at spørge om du har (med-)hold i farven så I kan spille 3UT (se Okuneff)
 
 
Alle meldinger afgives efter de samme retningslinier som gælder hvis der ingen indmelding havde været, og makker havde givet et naturligt farvesvar.
Hvis du som åbner sidder med en ekstra stærk hånd (ca. 15+ point), så bør du typisk springe hvis du "støtter" en af makkers farver - og derved vise interesse for udgang. Med ekstra styrke og god fit kan du evt. melde udgang direkte  - alt efter hvor meget makker lover med sin dobling. Hvis du melder billigst muligt viser du normalt en lille åbningshånd på ca. 12-14 point, og makker vil derfor typisk passe.
Men husk at makker kun lover 4-farve i de umeldte farver, så du skal aldrig "støtte" med kun 3 kort i minorfarven eller kun 2 kort i majorfarven. Du kan evt. "støtte" med kun 3 kort i den umeldte majorfarve, hvis du ikke har bedre muligheder - fordi det ofte kan betale sig at spille majorkontrakter, selv på en 4-3 fit, fremfor at spille de mindre givtige minorkontrakter. Det gælder specielt i parturneringer.  
 

Opsummering: 
Doblinger har den fordel at de er "billige" meldinger, som ikke optager meldeplads, men alligevel giver makker meget information. Derved har man også "råd" til at bruge dem selvom man ikke har mange point.
 
Det er en god idé at aftale med makker hvornår en dobling er oplysningsdobling og hvornår den er en strafdobling. Den mest almindelige aftale er at at alle doblinger under udgang (d.v.s. til og med 3 spar) er oplysning, mens doblinger af fjendens meldinger derover er straf.