Generalforsamling d. 30/4-2018

 

Referat fra  generalforsamling d. 30.04.2018 i Brædstrup Bridgeklub.

 

 1.   Valg af dirigent:  Jørgen Poulsen.
   
 2. Formandens beretning: Bestyrelsen har afholdt fællesmøder med mail, samt nogle møder før spilletid. Vi er nu medlem af Dansk Bridgeforbund. Bridgeprogrammet  via  computer kører nu perfekt

Venskabsturnering blev afholdt af Hedensted Bridgeklub. Pokalen blev vundet af Tørring Bridgeklub. Karen takkede for godt samarbejde med medlemmer samt bestyrelsen.

Beretning blev godkendt.

 1. Aflæggelse af regnskab :  Regnskabet blev godkendt.
 2. Indkomne forslag.

Vedtægtsændringer blev godkendt. Se ændringer i ”Vedtægter”.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelse foreslog uændret kontingentpå 300 kr til klubben årligt. Hertil kommer kontingent til Dansk Bridgeforbund årligt

      6.    Valg af formand:  Genvalg til Karen  Bolvig      

      7.    Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
              På valg var : Jens Peter Jensen som modtog genvalg
                                    Søren Rasmussen og Ejvind Olsen  ønskede ikke genvalg
               Nyvalgt blev : Kaj Stabell og Esther Lauridsen

     8.      Valg af to suppleanter: Genvalg til:  Naomi  Hansen og Eigil Rasmussen

     9.       Valg af revisor:  Genvalg til : Solveig  Pedersen
                Revisorsuppleant : Julius Sørensen blev valgt
   
  10.       Eventuelt:   Vedr. sommerbridge, dette forsætter med Karen som leder.
               Per nævnte, at der er en del uro i lokalet under spillet: Bestyrelsen arbejder videre med
               sagen.                           
               Brædstrup  Bridgeklub har jubilæum har jubilæum d. 20. jan. 2020.
               Søren takkede for godt samarbejde i gennem mange år.
               Tak til Jørgen for dirigentposten.
               Til slut blev der overrakt en blomsterkurv m.v. til Karen for et stort arbejde i det forløbne  
               år.

11.        I forbindelse med overdragelse af kasserer-jobbet,  giver den enige bestyrelse fuldmagt til

              at  den nye kasserer kan disponere vedr. Bank-transaktioner  .

                                                                                                                         Bryrup d. 7/6-2018

 

                                                                                                Karen Bolvig, Formand Brædstrup Bridgeklub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling i Brædstrup Bridgeklub den 24.04.2017

 

 1. Valg af dirigent, valgt blev Jørgen Poulsen.

 

 1. Formandens beretning.

Karen takkede alle medlemmer og bestyrelsen for godt samarbejde gennem sæsonen. Der har været store udfordringer m. bla. venskabsturnering som blev afviklet med god hjælp fra Søren. Turneringen blev temmelig dyr for foreningen bla. p.g.a. ikke ret mange sponsorgaver. Der er blevet indkøbt bridgemate m. økonomisk hjælp fra Velux Fonden. Karen sluttede med, at hvis nogen er utilfredse med noget, så sig det til formanden. Beretningen blev godkendt.

 

 1. Aflæggelse af regnskab. Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

 1. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at forhøje kontingentet med 100 kr.

 

 1. Valg af formand. Genvalg til Karen.

 

 1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Niels Peter Dalsgaard blev genvalgt, nyvalgt blev Søren Rasmussen.

 

 1. Valg af to suppleanter. Genvalg af Naomi og Eigil Rasmussen.

 

 1. Valg af revisor + suppleant. Genvalg af Solveig, nyvalgt blev Peter Brunbjerg.

 

 1. Eventuelt. Sommerbridge hvem leder. Genvalg til Karen.

Søren Rasmussen overrakte en buket blomster samt en pengegave til Karen, for det store arbejde hun har lagt klubben i den forgangne sæson. Herefter afsluttedes generalforsamlingen.